Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng theo mức hưởng mới vào ngày 15/9

Xổ số bóng đá Việt Nam 14 thắng thua
vị trí của bạn:Xổ số bóng đá Việt Nam 14 thắng thua > trưng bày sản phẩm > Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng theo mức hưởng mới vào ngày 15/9
Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng theo mức hưởng mới vào ngày 15/9
ngày phát hành:2023-09-18 12:13    Số lần nhấp:199

YênBái - Tại kỳ chi trả tháng 9/2023, Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo mức hưởng mới vào ngày 15/9/2023.

Trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo mức hưởng mới được chi trả vào ngày 15/9/2023. Trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo mức hưởng mới được chi trả vào ngày 15/9/2023.

Theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì từ ngày 5/9/2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.  Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Nghị định 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2023. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện kể từ ngày 01/7/2023.  Tại kỳ chi trả tháng 9/2023,trưng bày sản phẩm Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo mức hưởng mới vào ngày 15/9/2023. Trong kỳ chi trả tháng 9 năm 2023, người hưởng sẽ được nhận tiền trợ cấp, phụ cấp mới của tháng 9, truy lĩnh trợ cấp, phụ cấp của tháng 7 và tháng 8/2023.

上一篇:Món quà của cha tập 18: Quay clip nhóm trộm vật tư, Nghĩa bị công nhân đánh đòi cướp bằng chứng
下一篇:Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại nhà cho thuê trọ, chung cư mini

Powered by Xổ số bóng đá Việt Nam 14 thắng thua @2013-2022 RSS地图 HTML地图